ประเภทของเหล็กสำหรับก่อสร้าง บทควาามดีดี จาก อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.

จำหน่ายเหล็กโดย อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.


ในงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ตึก สะพาน หรืองานโครงสร้างต่างๆ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานโครงสร้างก็คือ "เหล็ก" สิ่งที่จะทำสิ่งก่อสร้างของเราเป็นรูปเป็นร่าง มีความคงทนแข็งแรง ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทเหล็กได้ดังนี้

ประเภทของเหล็กในงานก่อสร้าง 


เหล็กเส้นกลม (Round Bar)
ช่างก่อสร้างมักเรียกกันว่า RB  เป็นเหล็กที่มีผิวเรียบ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีตไม่ค่อยดี เมื่อดัดแล้วเหล็กชนิดนี้จะสามารถถ่ายแรงได้ดีกว่าเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนมากจะใช้สำหรับงานโครงสร้าง อาทิเช่น  ปลอกเสา ปลอกคาน โครงถนน งานก่อสร้างขาดเล็กและขนาดกลาง เป็นต้น เหล็กชนิดนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 -28 มิลลิเมตร สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)
จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายเหล็กเส้นกลม แต่พื้นผิวของเหล็กชนิดนี้จะมีครีบหรือบั้งเพิ่มขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีตได้ดีมากขึ้น ด้วยรูปร่างลักษณะของเหล็กเป็นปล้อง จึงเรียกกันว่าข้ออ้อย เห,กชนิดนี้มีส่วนประกอบที่หลากหลายกว่าเหล็กเส้นกลมอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น SD30, SD40, AEC Business หรือ sd50 ด้วยส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันนี้ทำให้เหล็กข้ออ้อยสามารถรับแรงดึงที่จุดครากได้ต่างกัน และนิยมใช้มากกว่าเหล็กเส้นกลม เพราะคุณภาพของการยึดเกาะกับคอนกรีตและแรงดึงที่จุดครากสูงกว่าเหล็กเส้นกลมมาก จึงคุ้มค่าที่จะลงทุนในการใช้เหล็กข้ออ้อยมาใช้กับงานก่อสร้างมากกว่า เหล็กชนิดนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนากใหญ่ อาทิเช่น ถนนคอนกรีต คอนโดมิเนียม อาคารสูง สะพาน เป็นต้น

เหล็กแปรตัวซี (C Light Lip Channel)
นิยมใช้ในงานโครงสร้างหลังคา เสาค้ำ ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เหล็กชนิดนี้เป็นเหล็กรูปพรรณที่ผลิตโดยการรีดร้อนให้ออกมาเป็นรูปตัวซี และในปัจจุบันนิยมใช้แทนไม่เนื้อแข็ง เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ามาก ซื้อหาได้ง่าย ทำให้งานก่อสร้างใช้เวลาน้อยลง แต่เหล็กชนิดนี้มีจุดอ่อนอยู่หนึ่งอย่างคือ การเชื่อมเหล็ก ถ้าช่างทำงานเชื่อมได้ไม่ดี ไม่สนิท อาจก่อให้เกิดสนิมขึ้นมาได้ในภายหลัง ทำให้อายุการใช้งานน้อยลง และโครงสร้างอาจไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

จำหน่ายเหล็ก

 

สนใจซื้อสินค้า

อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.


ติดต่อ

280/1 ซอยพระราม 3 ซ 77 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120

โทรศัพท์ 0-2671-1620, 0-2249-8800-2, 0-2286-8545, 0-2286-8414, 0-2286-3501, 0-2671-1511, 0-2671-1563, 0-2671-1618-9

แฟกซ์  0-2240-0580, 0-2249-8803

อีเมล์   umtsteel@umtgroup.com, ud1975@umtgroup.com

เว็บไซต์      http://udommetal.pocketpages.net/

 

จำหน่ายเหล็ก เหล็กไหล เหล็กกล่อง เหล็กท่อเหลี่ยมแบน เหล็กแผ่น, เหล็กแผ่น High Strength, เหล็กฉาก, เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉากทำชั้น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กรางน้ำ


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *